Juhatus

MTÜ Vigala Külade Ümarlaua juhatus:

Liina Kikas   liinaanndre@hot.ee  tel. 5147444
Krista Pesti  gristap@hot.ee
Tiit Roosi     roositi@hot.ee

Juriidiline aadress: Raplamaa, Vigala vald, Sepa-Otto talu, 78031