Külad

Külaelu

Vigala vallas on 27 küla, suurimateks on Vana-Vigala (ca 297 elanikku) ja Kivi-Vigala küla (ca 225 elanikku).
Väiksemates külades elatakse aastaringselt, suveperioodil elavdavad külaelu suvitajad ja puhkajad.
Vigala vallas aktiviseerus  külaliikumine  2007. aastal seoses Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) algatatud projektiga ” Koostöö viib edasi”. Antud projekti raames käidi kevadtalvistel nädalavahetustel bussiga mööda valda oma küladega tutvumas.  Korraldati koolitusi ja mõttetalguid. Peale EMSL projekti lõppemist 2007. juunis lõid aktiivselt projektis osalejad seltsingu “Vigala Külade Ümarlaud”. Sellest kasvas aasta hiljem välja MTÜ Vigala Külade Ümarlaud, mis seisab praegu hea selle eest, et Vigala valla külaliikumine oleks jätkusuutlik ning pidevalt tegevuses.
Hetkel tegutsevad ametlikud külavanemad mitmes külas. Korraldatakse ühiseid küla jaaniõhtuid, kokkutulekuid või käiakse ühiselt teiste külade tegemistega tutvumas või ekskursioonidel. Tänu aktiivsetele külavanematele on parenenud info liikumine vallavalitsuse ja külade vahel.
Igal aastal korraldab MTÜ Vigala Külade Ümarlaud valla küladepäeva (kokkutuleku), kus toimub niitmisvõistlus, õpitoad, peetakse piknikku.
 Vigala valla külad ja külavanemad
Külad Külavanemad
Araste
Avaste Toivo Kratt
Jädivere
Kausi
Kesu
Kivi-Vigala  Ave Vaarmaa
Kojastu
Konnapere
Kurevere Aive Sildoja
Leibre
Läti
Manni
Naravere
Oese Salme Lebin
Ojapere Priit Määltsemees
Palase
Paljasmaa
Pallika
Päärdu Krista Pesti
Rääski
Sääla Marge Plamus
Tiduvere Reemet Kasekamp
Tõnumaa Tiit Roosi
Vaguja
Vana-Vigala Ilona Pappe
Vanamõisa Tiit Roosi
Vängla