Projektid: olnud ja tulevad

MTÜ Vigala Külade Ümarlaua projektid

2008

Projekt „Bussipaviljonid koduvalda“- Kohaliku omaalgatuse programm- ei rahastatud

2009

Projekt “Vigala külade keskuse sisustamine”- Kohaliku omaalgatus programm

2010

Projekt “Vigala külade keskuse inventari soetamine” LEADER programmi rahastamisel soetati inventar

Projekt “Infotahvlid valla küladesse I etapp” Kohaliku omaalgatuse programm

Osaleti EMSL-i koostööprojektis „Seitse ühe hoobiga“ partnerina

2011

Projekt “Mõisapargi maaüksusel asuva laululava ja selle ümbruse korrastamine” Leader meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine – rahastati

Projekt “ATV suve-ja talvetööde teostamiseks ning ürituste korraldamiseks soetamine” LEADER rahastati

Projekt “ATV-le lisavarustuse soetmine”- Kohaliku omaalgatuse program- rahastati

Projekt “Infotahvlid valla küladesse II etapp” –Kohaliku Omaalgatuse program rahastati

2012

Projekt “Vigala külakeskuse lava eesriide soetamine” – Kohaliku omaalgatuse programm rahastati

Projekti “Vigala küladepäev” Kohaliku omaalgatuse programm-  ei rahastanud

Projekt “II Harrastusteatrite Suvekool” rahastati Rahvakultuuri Keskuse,Eesti Kultuurkapitali ja Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi poolt

Projekt “Mõisapargi maaüksusel asuva lauulava ja selle ümbruse korrastamine II etapp”- ei rahastatud

2013

Projekt “Külademaja lavakardinate soetamine”- rahastati LEADER PRIA

Projekt “Raplamaa Harrastusteatrite suvekool” rahastati Kultuurkapitali, Kohaliku omaalgatuse programmi , Kultuuriministeeriumilt hasartmängumaksudest ja Rapla Omavalitsuste Arengufondi poolt

Projekt “Raplamaa harrastusteatrid – vaimult virgeks!” – kohaliku omaalgatuse program -rahastati

Projekt “Vigala kultuuriviidad” – Kohaliku maalgatuse program – ei rahastatud

2014

Projekt “Kesk-Eesti harrastusteatrite suvekool” – Kohaliku omaalgatuse program- rahastati

Osalemine projektis “Ärgake külad” Eesti Liikumine Kodukant

2015

Projekt Kaiae Bergmanni raamatule “Unejutt lahkuvale” põlvkonnale” väljaandmisele saadi rahastus Kohaliku omaalgatuse programmist

2016

ühisprojekt  “ Märjamaa ja Vigala külade käivad ühte sammu”- LEADER

Projekt “Õppiv küla”- Kohaliku omaalgatuse programm-rahastati

2017

Projekt “Eesti-Soome 100+100”- ei rahastatud

Vigala kandis on kaks endist metsavendade punkrit: Põrgupõhja punker, milles asus Relvastatud Võitluse Liidu staap, ning Käntu punker. Traditsiooniliselt toimuvad nende punkrite juures nende langemise lahingu aastapäevadel ka mälestusüritused ja ajaloomatkad: Põrgupõhja punkri juures 31. detsembril ja Käntu punkri juures 15. oktoobril.

Vigala Külade Ümarlaud viib läbi projekti “Eesti-Soome 100+100”, mille eesmärk on anda metsavendlusega seotud ajaloopärandile ja mälestusüritustele rahvusvaheline mõõde. Projekt on algatatud seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga ning selle eesmärgiks on tuua Vigala valla Käntu ja Põrgupõhja punkrite juurde kokku 100 Eesti ja 100 Soome külastajat. Selleks oleme leidnud omale Soome projektijuhi ning viime läbi matku ja mälestusüritusi alates 2017. aasta suvest.
100 aastat Eesti Vabariiki

Seotud lingid

Relvastatud Võitluse Liit

Eesti Endiste Metsavendade Liit