Tegevused

Tegevusaruanne 2009

 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaud registreeriti 23.03.2009 a Vigala valla külade tegevuse paremaks koordineerimiseks ja kitsaskohtade lahendamiseks.
 • Aprillis toimunud ühisel koosolekul arutati küladepäeva ettevalmistamist.
 • Mais toimus õppereis Setomaale, kus toimus külaseltsi avatud uste päev. MTÜ liikmed võtsid aktiivselt osa külavanemate ametimärgi statuudi koostamisest ja ametimärkide jagamisest külavanematele.
 • Juunis toimusid külajaanituled kuues külas.
 • Juulis organiseeriti Vana-Vigalas külade päev,millest võttis osa ligi 200 valla elanikku.
 • Septembris toimus erksamate õppereis Jänedale.
 • Oktoobris toimus koosolek,kus arutati 2010 a eelarvet, sai teoks külakeskuse projekt “Vigala külade keskuse sisustamine”,mida toetas Vigala Vallavalitsus 4959.- EEK ja KOP 25000.-EEK-ga.
 • Detsembris arutati avalike teenuste ideid .2009 aastal nimetati ametisse üks külavanem.

Tegevusaruanne  2010

 • Algatati fotokonkurss “Külapilt”, et hiljem koostada valla kalender
 • Projekti “Vigala külade kekskuse inventari soetamine” LEADER programmi rahastamisel soetati inventar
 • Vana-Vigala raamatukogus kohtuti Saksa Gordoni Perekooli spetsialisti Friedrich Heilmanniga
 • Projekt “Infotahvlid valla küladesse I etapp” rahastati KOP-st
 • Organiseeriti Vigala küladepäev koos õpitubade, näituste ja võistlustega
 • Projekt “Kümme aastat külateatrit” rahastati KOP-i, Kultuurkapitali, Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi ja Kultuuriministeeriumi poolt
 • Organiseerit külades jaaniõhtuid ja külaekskursioone
 • Soome delegatsioonile tutvustati valla ja külade koostööd, korraldati ekskursioon vallas.
 • Toimus väljasõit Palamuse väljanäitusele, tutvuti Olustvere mõisakompleksiga, külastati Sõpruseparki
 • Osaleti projektis “7-ühe hoobiga” EMSL eestvedamisel
 • Jooksvalt toimusid MTÜ Vigala Külade Ümarlaud koosolekud

Tegevusaruanne 2011

 • Projekt “Mõisapargi maaüksusel asuva laululava ja selle ümbruse korrastamine” Leader meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine – rahastati
 • Projekt “ATV suve-ja talvetööde teostamiseks ning ürituste korraldamiseks soetamine” LEADER rahastati
 • Projekti raha KOP-lt “Infotahvlid valla küladesse II etapp” –rahastati
 • Osalemine koolitusel “Küla arengukava koostamine” Raplamaal 25.01.2011 -30.03.2011
 • Vigala valla küladepäev 30.07.2011 Vana-Vigalas koos õpitubade ja külavanemate omavahelise jõukatsumisega
 • Infotahvlite paigaldamine küladesse
 • Ühisüritused:jaa
 • Kesk-Eesti Harrastusteatrite suvekool ” ei leidnud KOP-i poolt rahastamist
 • Projekti “Vigala küladepäev” KOP ei rahastanud
 • Projekt “II Harrastusteatrite Suvekool” rahastati Rahvakultuuri Keskuse,Eesti Kultuurkapitali ja Raplamaa
 • nipäevad ja külaekskursioonid
 • MTÜ väljasõit Palamuse väljanäitusele ja laadale koos Põltsamaa lossi külastusega 24.09.2011 •
 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaud koosolekud

Tegevusaruanne 2012

 • Projekt “Vigala külakeskuse lava eesriide soetamine” KOP-i poolt rahastati
 • Projekt “Omavalitsuste Arengufondi poolt.
 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud
 • Ühisüritused jaanipäeval ning külade ekskursioonid
 • Osalemine Viinistu külapeol
 • MTÜ väljasõit küüslaugufestivalile

Tegevused 2013

. • LEADER PRIA projektitoetus külademaja lavakardinate soetamiseks 1792 eurot

 • Projekt “Raplamaa Harrastusteatrite suvekool” Kultuurkapitalilt 2142 eurot KOP-lt 691 eurot Kultuuriministeeriumilt hasartmängumaksudest 500 eurot Rapla Omavalitsuste Arengufondilt 300 eurot
 • Projekt “Vigala kultuuriviidad” jäi KOP-i poolt rahastamata
 • Toimusid ühisüritused jaanipäevadel ja külade ekskursioonid •
 • Viidi läbi küladepäev Vana-Vigalas
 • Osaleti koolitusel “Külavanemad muutuvas ajas”
 • Võeti osa Eesti külade X Maapäevast “Aastaring külas”
 • MTÜ tegi väljasõidud Maaema messile ja Jõelähtme valda, kus kohtuti Rootsi-Kallavere külavanemaga
 • Toimus kohtumine Vigala valla uue volikogu liikmetega ja arutleti koostöö võimalusi
 • Toimusid MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud

Tegevused 2014

 • Projekti Vigala kultuuriviidad KOP-i poolt jäi rahastamata
 • Projekt Kesk-Eesti harrastusteatrite suvekool” rahastati 2650.-
 • Toimusid ühisüritustena jaanipäevad ja külade ekskursioonid
 • Toimusid MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud
 • Korraldati Vigala küladepäev Kivi-Vigalas
 • Toimusid külatuurid koduvallas
 • Raplamaa Külade Liitu ja Raplamaa Partnerluskogu liikmeks astumine
 • Talgud Kivi-Vigalas, Kesk-Vigalas ja Vana-Vigalas
 • Osalemine projektis “Ärgake külad” Eesti Liikumine Kodukant
 • Mtü väljasõit Jõgevamaale

Tegevused 2015

 • Projekt “Ärgake, Külad” meistrite ja sellide õppereis aprillis Harju- ja Raplamaal
 • Niitmisvõistlus Vana-Vigalas
 • Osalemine Eesti külade XI Maapäeval Järvamaal
 • Ühisüritused jaanipäevadel ja külade ekskursioonid
 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud
 • Küladepäev Vana-Vigalas
 • Pottsepa tööde koolitus valla rahvale
 • Raplamaa Külade Liidu ja Raplamaa Partnerluskogu üritused ja koosolekutel osalemine
 • MTÜ väljasõidud Luige vanavara- ja käsitöö laadale ning Nissi valda
 • Koostöös Vana-Vigala Rahvamaja ja raamatukoguga korraldati kodukandipäev ja tänupinkide avamine
 • Projekt KOP-lt Kaiae Bergmanni raamatule “Unejutt lahkuvale” põlvkonnale” väljaandmisele saadi rahastus
 • Võeti osa Eha Paasi koolitusest “Kogukonnateenus, üks võimalus kohalikele seltsidele”

Tegevused 2016

 • 11.veebruaril õppereis KUMU-sse
 • 25.juunil Vanamõisa – Tõnumaa külade päev ja niitmisvõistlus
 • 16.juulil Lehetu küla 775 a. juubeliüritustest osavõtt
 • 24.juulil Avatud talude külastus Pärnumaal
 • 19.augustil Koostöö Vana-Vigala raamtukogu ja rahvamajaga kodukandi päeva läbiviimiseks
 • 1.oktoobril Velise sügislaada, Valgu põhikooli, Eesti Huumorimuuseumi, Lipa koolimaja ja Järvakandi klaasimuuseumi külastus
 •  8-9 oktoobril Vigala valla LEADER sidusrühma üritus – Ümarlaua arvuti õpituba
 • 26.oktoobril Haldusreformi teemaline seminar Raplas,
 • ühisprojekt Vigala ja Märjamaa rahvaga
 • 11.novembril Külakroonikate koolitus Sillaotsa Talumuuseumis
 • 26.novembril ERM-i külastus
 • Jooksvalt leidsid aset Ümarlaua koosolekud

Tegevuskava 2017

 • 13.01.17- Raplamaa Küladeliidu tunnustamine Vana-Vigala Rahvamajas. Nominendid
 • 03.02.17- 11.11.17- Veebilehe http://vigalakant.org.ee/wp/ arendus
 • Veebruar – Vängla küla kalendri toetus
 • Märts- oktoober- projekt „Õppiv küla“- Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatud
 • 24.03-25.03.17- .Meeskonnatöö koolitus Märjamaa ja Vigala külaliidritele Heltanis. Koolitaja Krista Habakukk.
 • 03.04.17- Projekt Vilma (Village manager) KOP- ei rahastatud
 • 17.04.17- Vigala Külade Ümarlaua koosolek
 • Mai 2017- esitati TÕN nominentideks Raplamaal Vana-Vigala Raamatukogu ja projekt „ Õppiv küla“
 • 09.06.17- Vigala ja Märjamaa valla külavanemate esindajate Märjamaa valla külavanema statuudi eelnõu arutelu Vana-Vigala Rahvamajas.
 • Juuni- oktoober 2017- Projekt “ 100 tooli Vana-Vigala Rahvamajale”
 • 14.06.17 – Piirkondlik KOGEMUSPÄEV   Märjamaa Rahvamajas Osalevad Läänemaa, Pärnumaa ja Raplamaa, Hiiumaa
 • juuni 2017– Külade jaanituled
 • 08.07.17- Külade päev koos niitmisvõistlusega Naravere külas.
 • 16. 07.17- Väljasõit ERMi
 • 23. 07.17- Väljasõit Avatud Talud Päevale Pärnumaale
 • 04.08-06.08.17- osalemine Eesti Külade XII Maapäeval „Eesti Küla elab“ Viljandimaal
 • September 2017 – Projekt “Eesti-Soome 100+100”- ei rahastatud
 • 02.09.17- Vana aja Koolipäev Vana-Vigalas
 • 18.09.17 – Külade Ümarlaua koosolek
 • 10.10.17- Kohtumine Digikonna projektijuhi Olav Harjoga . Millised on uue, kuid veel  tundmatu valguskaabli  võimalused kodutalus.
 • 16.10.17- Külade Ümarlaua koosolek Vana-Vigala Rahvamajas
 • 18.10.17- Inglise keele õpe Vana-Vigala TTK-s algajatele ja taasalustajtele
 • September- november 2017- Külade Ümarlaua logo väljatöötamine
 • 11.11.17 – Vigala Külade Ümarlaua tänuüritus küladekeskuses kutsetega
 • 25. 11.17osalemine koolitusel “Organisatsiooni arendamise koolitus”, mis on avalöögiks Märjamaa ühisvalla külaliikumise strateegia koostamisele. Koolitaja ning strateegia koostamise mentor Kodukandi koolitaja Eha Paas. Koolitus on toetatud Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi meetmest 3 „Kogukonna edendamine“
 • 09.12.17 – Vigala Ümarlaua juubeli puhul pidu Vana- Vigala rahvamajas, vabatahtlike tunnustamine, külaelu viktoriin, tantsuks Marco
 • 13.12.17- Külade Ümarlaua koosolek küladekeskuses
 • 14.12.17 – Raplamaa Partnerluskogu talvine üldkoosolek ja jõuluseminar Kärus

TEGEVUSKAVA 2018

 • 09.01.28 Vigala Külade Ümarlaua koosolek Vana-Vigala Rahvamajas (külalised Triin Matsalu ja Urmas Kristal)
 • 26.01.18 Pidulik sädeinimeste ja külaliigutajate vastuvõtt Raikkülas
 • 13.02.18 Olmejäätmete koosolek Vana-Vigala TTKs
 • 14.02.18 Olmejäätmete koosolek Kivi-Vigala Rahvamajas
 • Jaanuar-märts 2018 inglise keele õpe Vana-Vigala TTK-s algajatele ja taasalustajtele jätkukoolitus
 • 03.03.18 Strateegiakoolitus
 • 22.03.18 Vigala Külade Ümarlaua koosolek ( jäätmekäitlus, Gabrieli Loomahoid, Läti õppereis, strateegia koolitus, kodanikukaitsest’)
 • 01.04.18 Projekt „ Elanikkonnakaitse raadioside vahendite soetamine“- Leader- ei rahastatud
 • 07.05.18 Märjamaa külade strateegiakoolitus Märjamaal
 • 21.05.18 Vigala Külade Ümarlaua koosolek (külade päev, õppekäigud, infovahetus)
 • 04.06.18 Strateegia meeskonna koosolek Märjamaal
 • 12.06.18 õppekäik Mõisamaale
 • 07.07.18 Vigala piirkonna külade päev Pärna talus Tiduveres külas
 • 07.07.18 Vigala kihelkonna kihelkonnakogu asutamiskoosolek
 • 22.18 Avatud Talude väljasõit Harjumaale
 • 19.08.18 Hoovimüügipäev Vana-Vigala Rahvamajas
 • 15.09.18 Kogemusreis koduvalda
 • 05.10.18 60+ festival Salme kultuurikeskuses
 • 15.10.18 Õppepäev „Kogukonna toel õppimine“
 • 15.10.18 Vigala Külade Ümarlaua koosolek ( juhatuse valimine, suhtlemisprobleemid, infovahetus)
 • 18.10.18 Märjamaa külaliikumise tänupäev
 • 2o.10.18 Õppekäik Represseeritute memoriaal ja Filmimuuseum, tallihoone Ajaloomuuseum
 • 25.10.18 Linnamäe Arenguseltsi kogemuspäev

TEGEVUSKAVA 2019

 • 26.01.19 Osalemine külavanemate foorumil Pärnus
 • 31.01.19 Raplamaa Külade liit 25 tänuüritus Märjamaa Rahvamajas
 • 2.02.19 Märjamaa Külavanemate Ühenduse koolitus “Küla õpib”
 • Märjamaa valla kaasava eelarve projekt – “Vana-Vigala staadioni välijõusaal”- rahastatud
 • 25.04.19- 12. Vabariiklik Erivajadustega Inimeste teatripäeva Vana-Vigalas korraldamine (Projekt Eesti Kultuurkapitalile- rahastatud)
 • 30.05-01.06.19 -Märjamaa, Vigala  ja Kehtna sidusrühma õppereis ja seminar
 • 13.06.2019 Hiiumaa Ühendus Kodukant õppekäik Märjamaa valda
 • 19.06.19 – Raplamaa Külade Liidu üldkoosolek
 • 27.06.19 – Raplamaa Partneluskogu üldkoosolek
 • 25.06 ja 01.07.19 – Projekt “Küla õpib” (KOP rahastus): Rahvuslikus stiilis lahttasku õmblemine
 • 13.07.19- Vigala piirkonna külade päev Sääla külas
 • 20.07.19 Tõnumaa ja Vigala- Vanamõisa külade EV 100 mälestustahvlite avamine külaplatsil
 • 21.07.19 Avatud Talude Päev Järvamaal (kogemusreis)
 • 26.-28.07.19 XII Maapäev Räpinas
 • 01.08.19 ja 30.08.19 – Projekt “Küla õpib:  suvekool – Moka tehnika. Juhendaja Tiiu Jalakas (KOP rahastus)
 • 30.08.19 Projekt “Küla õpib”: Keraamika suvekool- moka tehnika )KOP rahastus)
 • 23.09-26.09.19 Raplamaa Partnerluskogu sidusrühmade õppereis Leetu
 • 27.09.19 Välijõusaali presentatsioon
 • 29.09.19 EV igas külas pidulik lõpetamine Ugalas
 • 15.09.19 Kogemusreis Raplamaale (Märjamaa valla rahastus)
 • 09.10.19 Vigala Külade Ümarlaua koosolek
 • 12.11; 19.11; 26.11.19 Projekt “Küla õpib”: Käsitöönukkude valmistamine )KOP, Omaalgatus programm)
 • 08.12.19 Siiditrüki töötuba (KOP rahastus)
 • 13.12.19 Raplamaa Partnerluskogu talvine üldkoosolek-jõuluõhtu Atla mõisas

TEGEVUSKAVA 2020

 •  17.02.2020 MVKVÜ juhatuse koosolek
 • oktoober- märts 2020 Seltskonnatantsu kursus
 • märts 2020 soetati 2 uut telgikatet ja lisavarustus telkidele
 • 21. 03.20 Raplamaa harrastusteatrite festival Vana-Vigala Rahvamajas
 • 17.10.20 Muuseumipäev Tallinnas
 • 18.10.20 Märjamaa Külavanemate Ühenduse külaliikumise tänukirjade jagamine Vigala piirkonna tunnustatutele
 • 22.10.20 Vana-vigala külavanema valimistel osalemine
 • 27.10.20 Raplamaa Külade Liidu üldkoosolekul osalemine
 • 07.11.20 Kogemusreis Olustverre
 • 17.11.20 Eesti Külaliikumine Kodukant  koostööseminar Märjamaal „Kuidas luua sildu kogukondade ja omavalitsuse vahel?“. Vigala Külade Ümarlaua tutvustamine.
 • 11.12.20 Raplamaa Parneluskogu üldkoosolek virtuaaln

TEGEVUSKAVA 2021

12. 01. 2021 vebinar aruka küla teemadel „Kogukonna kaasamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega”.

jaanuar 2021 Raplamaa Külade Liidu tunnustamisürituse ja aasta küla valimise hindamiskomisjonis osalemine

23.01.21 Kohtumisõhtu Mihkel Tikerpaluga

15.02.21 Raplamaa Küladeliidu juhatuse koosolek Rapla Kultuurikeskuses

22.02.21 Raplamaa Küladeliidu e-koosolek

24.02.21 Raplamaa Aasta küla tunnustamisüritusel osalemine Adila külaplatsil

18.03.21 Intervjuu uurimistööle “Õppimine külakogukonnas”

18.06.21 Raplamaa Partneluskogu üldkoosolek Laukatagusel

21.06.21 Vigala Külade Ümarlaua koosolek

30.06.21 Raplamaa Külade Liidu üldkoosolek

15.07.21 Yoko Alender ja Neeme Raud raamtu esitluse kodukohviku tegemine

25.07.21 Kogemusreis Avatud Taludesse Lääne -Harjumaale

4.-5. 08 Raplamaa Küladeliidu õppereis Ida-Virumaale

15.08.21  Vigala piirkonna külade päev

07.10.21 Vigala Külade Ümarlaua koosolek

01.03.21- 01.09.21 Projekt “Pop up telgitarvikute uuendus”

03.-09.12.21 Raplamaa Partnerluskogu e-kirjaline üldkoosolek

TEGEVUSKAVA 2022

09.02.22 Märjamaa Külavanemate Ühenduse koosolek Märjamaa vallamajas

28.02-06.03.22 Raplamaa Partnerluskogu e-kirjaline üldkoosolek

25.02.2022 Kohtumine Märjamaa valla revisjonikomisjoniga osavalla teemal

26.03.22 Koolitus- seminar Raplas “Külamaja, küla keskuse isemajandamine. Kuidas teenida omatulu”.

26.03.22 Projekti “Ärgake külad” taaskohtumisõhtu Ääsmäel

05.04.22 KOP projekti Keraamika kõrgkuumusahju soetamine -esitamine

27.04.2022 Raplamaa Külade Liidu juhatuse koosolek Raplas

17.06.22 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek TaevaniMaani meistrikojas

29.06.22 MTÜ Rapla Külade Liidu üldkoosolekul Kivi-Vigalas

24.07.22 Kogemusreis Avatud Taludesse Saaremaale

6.-7.08.22 Eesti külade XIV Maapäeval Harjumaal, Nelijärve Puhkekeskuses. 

12.11.22 Vigala Külade Ümarlaud 15 kontsert-etendus

12.11.22 Improteatri koolitus ja Haapsalu teatristuudi etendus

06.12.22 Koostöökohtumine Eesti Kodukant juhatuse liikmetega

TEGEVUSKAVA 2023

09.12.23 Raplamaa Parneluskogu juhatuse koosolek Valtu Seltsimajas

06.02.23 Raplamaa Külade Liidu juhatuse koosolek

24.03.23 Raplamaa Külade Liidu tunnustusõhtu Kaeraperes

26.03.23 Kodukant Harjumaa 25. sünnipäev Ääsmäel

24.04.23 Raplamaa Partnerluskogu Vigala piirkonna sidusrühma koosolek (sidusrühma juhi valimine)

22.05.23 Raplamaa Külade Liit juhatuse koosolek

19.06.23 Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimehe valimine

26.05.23 Raplamaa Partneluskogu üldkoosolek . Raul Rebase motivatsioonikoolitus

27.05.23 Ostu- ja huvireis IKEASSE

05.07.23 Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek

16.07.23 IX Avatud talud 2023 – Kose ja Kuusalu vald Ida-Harjumaa

02-08.23 Raplamaa Partnerluskogu kuhatuse koosolek Naistevalla külas

07.-08.08.23 LEADER Suveseminar Raplamaal l Toosikannu Puhkekeskuses

27.0923 Raplamaa Külade Liidu juhatuse koosolek

07.-10.10 Raplamaa Partnerluskogu elektrooniline üldkoosolek 7.-10.10

29.-31.10.23 Raplamaa Külade Liidu e- üldkoosolek

03.-04.11.23 Õppe-ja motivatsioonireis Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonda

24.11.23 Raplamaa Külade Liit 30 korraldamine ja osalemine

01.12.23 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek Krantsi Kõrtsis koos meediakoolitusega

28.12.23 Elluviidud leaderprojektide külastus Kehtna vallas (Raplamaa Partnerluskogu)

Tegevused 2024

17.01.24 Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek Raplas

01.02.24 Raplamaa Külade Liidu juhatuse koosolek (lõpetamine)

12.02.24 Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek Raplas

26.-29.02.24 Raplamaa Partnerluskogu  elektrooniline (e-kirjalise) üldkoosolek

12.03.24 Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek ZOOMIS

24.04.24 Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek

28.05.24 Vigala Külade Ümarlaud üldkoosolek Kivi-Vigalas

14.06.24 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek Haimres