Tegevused

Tegevusaruanne 2009

 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaud registreeriti 23.03.2009 a Vigala valla külade tegevuse paremaks koordineerimiseks ja kitsaskohtade lahendamiseks.
 • Aprillis toimunud ühisel koosolekul arutati küladepäeva ettevalmistamist.
 • Mais toimus õppereis Setomaale, kus toimus külaseltsi avatud uste päev. MTÜ liikmed võtsid aktiivselt osa külavanemate ametimärgi statuudi koostamisest ja ametimärkide jagamisest külavanematele.
 • Juunis toimusid külajaanituled kuues külas.
 • Juulis organiseeriti Vana-Vigalas külade päev,millest võttis osa ligi 200 valla elanikku.
 • Septembris toimus erksamate õppereis Jänedale.
 • Oktoobris toimus koosolek,kus arutati 2010 a eelarvet, sai teoks külakeskuse projekt “Vigala külade keskuse sisustamine”,mida toetas Vigala Vallavalitsus 4959.- EEK ja KOP 25000.-EEK-ga.
 • Detsembris arutati avalike teenuste ideid .2009 aastal nimetati ametisse üks külavanem.

Tegevusaruanne  2010

 • Algatati fotokonkurss “Külapilt”, et hiljem koostada valla kalender
 • Projekti “Vigala külade kekskuse inventari soetamine” LEADER programmi rahastamisel soetati inventar
 • Vana-Vigala raamatukogus kohtuti Saksa Gordoni Perekooli spetsialisti Friedrich Heilmanniga
 • Projekt “Infotahvlid valla küladesse I etapp” rahastati KOP-st
 • Organiseeriti Vigala küladepäev koos õpitubade, näituste ja võistlustega
 • Projekt “Kümme aastat külateatrit” rahastati KOP-i, Kultuurkapitali, Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi ja Kultuuriministeeriumi poolt
 • Organiseerit külades jaaniõhtuid ja külaekskursioone
 • Soome delegatsioonile tutvustati valla ja külade koostööd, korraldati ekskursioon vallas.
 • Toimus väljasõit Palamuse väljanäitusele, tutvuti Olustvere mõisakompleksiga, külastati Sõpruseparki
 • Osaleti projektis “7-ühe hoobiga” EMSL eestvedamisel
 • Jooksvalt toimusid MTÜ Vigala Külade Ümarlaud koosolekud

Tegevusaruanne 2011

 • Projekt “Mõisapargi maaüksusel asuva laululava ja selle ümbruse korrastamine” Leader meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine – rahastati
 • Projekt “ATV suve-ja talvetööde teostamiseks ning ürituste korraldamiseks soetamine” LEADER rahastati
 • Projekti raha KOP-lt “Infotahvlid valla küladesse II etapp” –rahastati
 • Osalemine koolitusel “Küla arengukava koostamine” Raplamaal 25.01.2011 -30.03.2011
 • Vigala valla küladepäev 30.07.2011 Vana-Vigalas koos õpitubade ja külavanemate omavahelise jõukatsumisega
 • Infotahvlite paigaldamine küladesse
 • Ühisüritused:jaa
 • Kesk-Eesti Harrastusteatrite suvekool ” ei leidnud KOP-i poolt rahastamist
 • Projekti “Vigala küladepäev” KOP ei rahastanud
 • Projekt “II Harrastusteatrite Suvekool” rahastati Rahvakultuuri Keskuse,Eesti Kultuurkapitali ja Raplamaa
 • nipäevad ja külaekskursioonid
 • MTÜ väljasõit Palamuse väljanäitusele ja laadale koos Põltsamaa lossi külastusega 24.09.2011 •
 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaud koosolekud

Tegevusaruanne 2012

 • Projekt “Vigala külakeskuse lava eesriide soetamine” KOP-i poolt rahastati
 • Projekt “Omavalitsuste Arengufondi poolt.
 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud
 • Ühisüritused jaanipäeval ning külade ekskursioonid
 • Osalemine Viinistu külapeol
 • MTÜ väljasõit küüslaugufestivalile

Tegevused 2013

. • LEADER PRIA projektitoetus külademaja lavakardinate soetamiseks 1792 eurot

 • Projekt “Raplamaa Harrastusteatrite suvekool” Kultuurkapitalilt 2142 eurot KOP-lt 691 eurot Kultuuriministeeriumilt hasartmängumaksudest 500 eurot Rapla Omavalitsuste Arengufondilt 300 eurot
 • Projekt “Vigala kultuuriviidad” jäi KOP-i poolt rahastamata
 • Toimusid ühisüritused jaanipäevadel ja külade ekskursioonid •
 • Viidi läbi küladepäev Vana-Vigalas
 • Osaleti koolitusel “Külavanemad muutuvas ajas”
 • Võeti osa Eesti külade X Maapäevast “Aastaring külas”
 • MTÜ tegi väljasõidud Maaema messile ja Jõelähtme valda, kus kohtuti Rootsi-Kallavere külavanemaga
 • Toimus kohtumine Vigala valla uue volikogu liikmetega ja arutleti koostöö võimalusi
 • Toimusid MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud

Tegevused 2014

 • Projekti Vigala kultuuriviidad KOP-i poolt jäi rahastamata
 • Projekt Kesk-Eesti harrastusteatrite suvekool” rahastati 2650.-
 • Toimusid ühisüritustena jaanipäevad ja külade ekskursioonid
 • Toimusid MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud
 • Korraldati Vigala küladepäev Kivi-Vigalas
 • Toimusid külatuurid koduvallas
 • Raplamaa Külade Liitu ja Raplamaa Partnerluskogu liikmeks astumine
 • Talgud Kivi-Vigalas, Kesk-Vigalas ja Vana-Vigalas
 • Osalemine projektis “Ärgake külad” Eesti Liikumine Kodukant
 • Mtü väljasõit Jõgevamaale

Tegevused 2015

 • Projekt “Ärgake, Külad” meistrite ja sellide õppereis aprillis Harju- ja Raplamaal
 • Niitmisvõistlus Vana-Vigalas
 • Osalemine Eesti külade XI Maapäeval Järvamaal
 • Ühisüritused jaanipäevadel ja külade ekskursioonid
 • MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolekud
 • Küladepäev Vana-Vigalas
 • Pottsepa tööde koolitus valla rahvale
 • Raplamaa Külade Liidu ja Raplamaa Partnerluskogu üritused ja koosolekutel osalemine
 • MTÜ väljasõidud Luige vanavara- ja käsitöö laadale ning Nissi valda
 • Koostöös Vana-Vigala Rahvamaja ja raamatukoguga korraldati kodukandipäev ja tänupinkide avamine
 • Projekt KOP-lt Kaiae Bergmanni raamatule “Unejutt lahkuvale” põlvkonnale” väljaandmisele saadi rahastus
 • Võeti osa Eha Paasi koolitusest “Kogukonnateenus, üks võimalus kohalikele seltsidele”

Tegevused 2016

 • 11.veebruaril õppereis KUMU-sse
 • 25.juunil Vanamõisa – Tõnumaa külade päev ja niitmisvõistlus
 • 16.juulil Lehetu küla 775 a. juubeliüritustest osavõtt
 • 24.juulil Avatud talude külastus Pärnumaal
 • 19.augustil Koostöö Vana-Vigala raamtukogu ja rahvamajaga kodukandi päeva läbiviimiseks
 • 1.oktoobril Velise sügislaada, Valgu põhikooli, Eesti Huumorimuuseumi, Lipa koolimaja ja Järvakandi klaasimuuseumi külastus
 •  8-9 oktoobril Vigala valla LEADER sidusrühma üritus – Ümarlaua arvuti õpituba
 • 26.oktoobril Haldusreformi teemaline seminar Raplas,
 • ühisprojekt Vigala ja Märjamaa rahvaga
 • 11.novembril Külakroonikate koolitus Sillaotsa Talumuuseumis
 • 26.novembril ERM-i külastus
 • Jooksvalt leidsid aset Ümarlaua koosolekud

Tegevuskava 2017

 • 13.01.17- Raplamaa Küladeliidu tunnustamine Vana-Vigala Rahvamajas. Nominendid
 • 03.02.17- 11.11.17- Veebilehe http://vigalakant.org.ee/wp/ arendus
 • Veebruar – Vängla küla kalendri toetus
 • Märts- oktoober- projekt „Õppiv küla“- Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatud
 • 24.03-25.03.17- .Meeskonnatöö koolitus Märjamaa ja Vigala külaliidritele Heltanis. Koolitaja Krista Habakukk.
 • 03.04.17- Projekt Vilma (Village manager) KOP- ei rahastatud
 • 17.04.17- Vigala Külade Ümarlaua koosolek
 • Mai 2017- esitati TÕN nominentideks Raplamaal Vana-Vigala Raamatukogu ja projekt „ Õppiv küla“
 • 09.06.17- Vigala ja Märjamaa valla külavanemate esindajate Märjamaa valla külavanema statuudi eelnõu arutelu Vana-Vigala Rahvamajas.
 • Juuni- oktoober 2017- Projekt “ 100 tooli Vana-Vigala Rahvamajale”
 • 14.06.17 – Piirkondlik KOGEMUSPÄEV   Märjamaa Rahvamajas Osalevad Läänemaa, Pärnumaa ja Raplamaa, Hiiumaa
 • juuni 2017– Külade jaanituled
 • 08.07.17- Külade päev koos niitmisvõistlusega Naravere külas.
 • 16. 07.17- Väljasõit ERMi
 • 23. 07.17- Väljasõit Avatud Talud Päevale Pärnumaale
 • 04.08-06.08.17- osalemine Eesti Külade XII Maapäeval „Eesti Küla elab“ Viljandimaal
 • September 2017 – Projekt “Eesti-Soome 100+100”- ei rahastatud
 • 02.09.17- Vana aja Koolipäev Vana-Vigalas
 • 18.09.17 – Külade Ümarlaua koosolek
 • 10.10.17- Kohtumine Digikonna projektijuhi Olav Harjoga . Millised on uue, kuid veel  tundmatu valguskaabli  võimalused kodutalus.
 • 16.10.17- Külade Ümarlaua koosolek Vana-Vigala Rahvamajas
 • 18.10.17- Inglise keele õpe Vana-Vigala TTK-s algajatele ja taasalustajtele
 • September- november 2017- Külade Ümarlaua logo väljatöötamine
 • 11.11.17 – Vigala Külade Ümarlaua tänuüritus küladekeskuses kutsetega
 • 25. 11.17osalemine koolitusel “Organisatsiooni arendamise koolitus”, mis on avalöögiks Märjamaa ühisvalla külaliikumise strateegia koostamisele. Koolitaja ning strateegia koostamise mentor Kodukandi koolitaja Eha Paas. Koolitus on toetatud Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi meetmest 3 „Kogukonna edendamine“
 • 09.12.17 – Vigala Ümarlaua juubeli puhul pidu Vana- Vigala rahvamajas, vabatahtlike tunnustamine, külaelu viktoriin, tantsuks Marco
 • 13.12.17- Külade Ümarlaua koosolek küladekeskuses
 • 14.12.17 – Raplamaa Partnerluskogu talvine üldkoosolek ja jõuluseminar Kärus

TEGEVUSKAVA 2018

 • 09.01.28 Vigala Külade Ümarlaua koosolek Vana-Vigala Rahvamajas (külalised Triin Matsalu ja Urmas Kristal)
 • 26.01.18 Pidulik sädeinimeste ja külaliigutajate vastuvõtt Raikkülas
 • 13.02.18 Olmejäätmete koosolek Vana-Vigala TTKs
 • 14.02.18 Olmejäätmete koosolek Kivi-Vigala Rahvamajas
 • Jaanuar-märts 2018 inglise keele õpe Vana-Vigala TTK-s algajatele ja taasalustajtele jätkukoolitus
 • 03.03.18 Strateegiakoolitus
 • 22.03.18 Vigala Külade Ümarlaua koosolek ( jäätmekäitlus, Gabrieli Loomahoid, Läti õppereis, strateegia koolitus, kodanikukaitsest’)
 • 01.04.18 Projekt „ Elanikkonnakaitse raadioside vahendite soetamine“- Leader- ei rahastatud
 • 07.05.18 Märjamaa külade strateegiakoolitus Märjamaal
 • 21.05.18 Vigala Külade Ümarlaua koosolek (külade päev, õppekäigud, infovahetus)
 • 04.06.18 Strateegia meeskonna koosolek Märjamaal
 • 12.06.18 õppekäik Mõisamaale
 • 07.07.18 Vigala piirkonna külade päev Pärna talus Tiduveres külas
 • 07.07.18 Vigala kihelkonna kihelkonnakogu asutamiskoosolek
 • 22.18 Avatud Talude väljasõit Harjumaale
 • 19.08.18 Hoovimüügipäev Vana-Vigala Rahvamajas
 • 15.09.18 Kogemusreis koduvalda
 • 05.10.18 60+ festival Salme kultuurikeskuses
 • 15.10.18 Õppepäev „Kogukonna toel õppimine“
 • 15.10.18 Vigala Külade Ümarlaua koosolek ( juhatuse valimine, suhtlemisprobleemid, infovahetus)
 • 18.10.18 Märjamaa külaliikumise tänupäev
 • 2o.10.18 Õppekäik Represseeritute memoriaal ja Filmimuuseum, tallihoone Ajaloomuuseum
 • 25.10.18 Linnamäe Arenguseltsi kogemuspäev

TEGEVUSKAVA 2019

 • 26.01.19 Osalemine külavanemate foorumil Pärnus
 • 31.01.19 Raplamaa Külade liit 25 tänuüritus Märjamaa Rahvamajas
 • 2.02.19 Märjamaa Külavanemate Ühenduse koolitus “Küla õpib”
 • Märjamaa valla kaasava eelarve projekt – “Vana-Vigala staadioni välijõusaal”- rahastatud
 • 25.04.19- 12. Vabariiklik Erivajadustega Inimeste teatripäeva Vana-Vigalas korraldamine (Projekt Eesti Kultuurkapitalile- rahastatud)
 • 30.05-01.06.19 -Märjamaa, Vigala  ja Kehtna sidusrühma õppereis ja seminar
 • 13.06.2019 Hiiumaa Ühendus Kodukant õppekäik Märjamaa valda
 • 19.06.19 – Raplamaa Külade Liidu üldkoosolek
 • 27.06.19 – Raplamaa Partneluskogu üldkoosolek
 • 25.06 ja 01.07.19 – Projekt “Küla õpib” (KOP rahastus): Rahvuslikus stiilis lahttasku õmblemine
 • 13.07.19- Vigala piirkonna külade päev Sääla külas
 • 20.07.19 Tõnumaa ja Vigala- Vanamõisa külade EV 100 mälestustahvlite avamine külaplatsil
 • 21.07.19 Avatud Talude Päev Järvamaal (kogemusreis)
 • 26.-28.07.19 XII Maapäev Räpinas
 • 01.08.19 ja 30.08.19 – Projekt “Küla õpib:  suvekool – Moka tehnika. Juhendaja Tiiu Jalakas (KOP rahastus)
 • 30.08.19 Projekt “Küla õpib”: Keraamika suvekool- moka tehnika )KOP rahastus)
 • 23.09-26.09.19 Raplamaa Partnerluskogu sidusrühmade õppereis Leetu
 • 27.09.19 Välijõusaali presentatsioon
 • 29.09.19 EV igas külas pidulik lõpetamine Ugalas
 • 15.09.19 Kogemusreis Raplamaale (Märjamaa valla rahastus)
 • 09.10.19 Vigala Külade Ümarlaua koosolek
 • 12.11; 19.11; 26.11.19 Projekt “Küla õpib”: Käsitöönukkude valmistamine )KOP, Omaalgatus programm)
 • 08.12.19 Siiditrüki töötuba (KOP rahastus)
 • 13.12.19 Raplamaa Partnerluskogu talvine üldkoosolek-jõuluõhtu Atla mõisas

TEGEVUSKAVA 2020

 17.02.2020 MVKVÜ juhatuse koosolek