Tegevused

Tegevuskava 2017

 • 13.01.17- Raplamaa Küladeliidu tunnustamine Vana-Vigala Rahvamajas. Nominendid
 • 03.02.17- 11.11.17- Veebilehe http://vigalakant.org.ee/wp/ arendus
 • Veebruar – Vängla küla kalendri toetus
 • Märts- oktoober- projekt „Õppiv küla“- Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatud
 • 24.03-25.03.17- .Meeskonnatöö koolitus Märjamaa ja Vigala külaliidritele Heltanis. Koolitaja Krista Habakukk.
 • 03.04.17- Projekt Vilma (Village manager) KOP- ei rahastatud
 • 17.04.17- Vigala Külade Ümarlaua koosolek
 • Mai 2017- esitati TÕN nominentideks Raplamaal Vana-Vigala Raamatukogu ja projekt „ Õppiv küla“
 • 09.06.17- Vigala ja Märjamaa valla külavanemate esindajate Märjamaa valla külavanema statuudi eelnõu arutelu Vana-Vigala Rahvamajas.
 • Juuni- oktoober 2017- Projekt “ 100 tooli Vana-Vigala Rahvamajale”
 • 14.06.17 – Piirkondlik KOGEMUSPÄEV   Märjamaa Rahvamajas Osalevad Läänemaa, Pärnumaa ja Raplamaa, Hiiumaa
 • juuni 2017– Külade jaanituled
 • 08.07.17- Külade päev koos niitmisvõistlusega Naravere külas.
 • 16. 07.17- Väljasõit ERMi
 • 23. 07.17- Väljasõit Avatud Talud Päevale Pärnumaale
 • 04.08-06.08.17- osalemine Eesti Külade XII Maapäeval „Eesti Küla elab“ Viljandimaal
 • September 2017 – Projekt “Eesti-Soome 100+100”- ei rahastatud
 • 02.09.17- Vana aja Koolipäev Vana-Vigalas
 • 18.09.17 – Külade Ümarlaua koosolek
 • 10.10.17- Kohtumine Digikonna projektijuhi Olav Harjoga . Millised on uue, kuid veel  tundmatu valguskaabli  võimalused kodutalus.
 • 16.10.17- Külade Ümarlaua koosolek Vana-Vigala Rahvamajas
 • 18.10.17- Inglise keele õpe Vana-Vigala TTK-s algajatele ja taasalustajtele
 • September- november 2017- Külade Ümarlaua logo väljatöötamine
 • 11.11.17 – Vigala Külade Ümarlaua tänuüritus küladekeskuses kutsetega
 • 25. 11.17osalemine koolitusel “Organisatsiooni arendamise koolitus”, mis on avalöögiks Märjamaa ühisvalla külaliikumise strateegia koostamisele. Koolitaja ning strateegia koostamise mentor Kodukandi koolitaja Eha Paas. Koolitus on toetatud Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi meetmest 3 „Kogukonna edendamine“
 • 09.12.17 – Vigala Ümarlaua juubeli puhul pidu Vana- Vigala rahvamajas, vabatahtlike tunnustamine, külaelu viktoriin, tantsuks Marco
 • 13.12.17- Külade Ümarlaua koosolek küladekeskuses
 • 14.12.17 – Raplamaa Partnerluskogu talvine üldkoosolek ja jõuluseminar Kärus