Vana-Vigala külas toimus vana aja koolipäev!

Kingitus kogukonnale
Eesti vabariik 100
Nädalavahetusel jätkasime Vigala hariduselu 330.aastapäeva üritusi.
Vana-Vigala külas pidas raamatukogu ja rahvamaja noortekeskuse ühist üritust. Tähistasime uue
õpiaasta algust vana aja koolipäevaga.
Vana-Vigala põhikooli eelkäijaks oli algkool, seal oli koolijuhatajaks Virve Alliksalu,kellele oli pandud
muusikaaastal nimeline pink , kuid algkooli tandem oli kaks õpetajat, kes moodustasid terviku,kes
täiendasid teineteist ja lõid koolis rõõmsa, õpihimulise keskkonna . See teine õpetaja oli kõrgema
südameharidusega Ester Randvere ning oma koolipäeva alustasimega temanimelise pingi avamisega.
Kohal oli tütrepere ja pojapere, sugulased, naabrid ja õpilased. Pärast pingi avamist istutasime
õunapuid. Õpetaja Randvere puu sai mulda tütrepoeg Hardo Arusaare( meile kõigile tuntud
sporditegelase) ja ta pere abiga, teise õunapuu istutas Luc Saffre reformatiooni 500.aastapäeva
auks.Luc tuletas meelde M.Lutheri sõnu, et kui tuleks maailma lõpp, siis ikkagi oleks mõistlik istutada
õunapuu. Nii jäi endise raudteejaama juurde kaks õunapuud, et sügiseti möödujaid õuntega
kostitada.
Seejärel algas vana aja koolipäev, alguses usuõpetus, Jaak Uibu rääkis kooli ja kiriku suhetest meie
kultuuriloos.
Lugemise tunnis räägiti M.J.Eieni pärandist, tulemas on ju Vigalast võrsunud rahvaluuleprofessori
130.sünniaastapäev. Koolmeistriks Ene Raud.
Ilukirjatundi andis Astra Põlma, kuid oh häda, sulepäid oli olulisest vähem kui osavõtjaid, seepärast
jagati“ koolilapsed „ kahte ossa.Pooled läksid turnimisse, kus vägesid kamandas proua Lehte Tamme,
kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja.
Seejärel tuli mõistuse katsumine, mille viis läbi Mare Ülemaantee.
Koolipapaks oli väärikas Meelis Välis, kes koolikellaga vahetundi, pruukosti võtma (kohvik töötas tänu
Ingridile) ja tundi kamandas.
Raamatukogus on avatud su urejooneline näitus vana aja kooli tunnistustest, õpikutest,vihikutest
koolivormist.Kes Vigala kanti satub, minge vaatama!
See päev oli tarkusepäev, mälestuste ja kingituse päev Eestile, tehtud peaaegu olematu rahastusega.
Suur kummardus tegijaile, osavõtjatele ja kaasaelajatele.

Ene Raud

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *