Konkurss Parimale Külaelu kajastavale Videoklipile

MTÜ RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU

Nurmijärvi vald, Raplamaa kauaaegne partner Soomest,  Nurmijärve piirkonna LEADER tegevusgrupp Emo ry ja Raplamaa LEADER tegevusgrupp Raplamaa Partnerluskogu   korraldavad ühiselt

Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi 100 aastapäeva  tähistamise ürituste raames

Konkursi Parimale Külaelu kajastavale Videoklipile

Videoklipi eesmärk on näidata tänapäevase Soome-Eesti küla elu-olu, ühiseid tegevusi külades,  külade looduslikku keskkonda,  laste-ja noorte ettevõtmisi,  külade kultuurile omaseid tegevusi nagu käsitöö, taidlus, talgud, külapäevad, pärimuslike tähtpäevade tähistamist, vestelda külaelanikega.

Video peaks näitama, kuidas maaelu Soomes ja Eestis muutub ning edeneb, kuidas külades levivad uued kaasaegsed teadmised ning säilivad vanad pärimused.

Videoklipi pikkus olgu 5-7 minutit.  Videoklipi võiks võimalusel  kas alaosas  subtiitrina kirjutada või siis peale lugeda  ingliskeelse lühikese selgitava teksti, kus selgitada, millega on tegemist.

Videoklippides võib kasutada ka külades 2017.a. jooksul salvestatud huvitavamaid tegevusi, ühendades need uute salvestusmaterjalidega.

Konkursi eesmärk on valida välja 5 parimat videoklippi Eestist ja Soomest, mida ühiselt esitada laiemale avalikkusele ja massi meedia vahenditesse.

Parimate videoklippide koostajad sõidavad ühisele tutvumisreisile Soome, Soome parimate videoklippide kokkupanijad tulevad aga vastukülaskäigule Eestile.

Videoklippide esitamise tähtaeg on 15. september 2018.

Videoklipid võiks esitada kas külaseltsi poolt või külaseltsi puudumisel ka lihtsalt külakogukonna poolt. Tähtis on siiski, et videoklipil oleks konkreetne autor ja esitaja.

Videoklipid esitada Raplamaa Partnerluskogule.

Täiendav informatsioon e-posti aadressil info@raplaleader.ee

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *