Vigala piirkonna küladepäevalt, vaatega ka tulevikku.

Küladepäev toimus perekond Järvi ja Reemet Kasekampi Pärna turismitalus, mis oli auhinnatud 2017.a. ajakirja Maakodu poolt kaunima välipuhkealaga taluks. Tiduvere külavanemana on Reemet esinenud aktiivse eluhoiakuga kohaliku elu korraldajana ja keskonnasäästliku mõtteviisi propageerijana. Kodumajutuse ja turismi väljaarendajana on nüüd Pärna talus Maale elama programmis pakkuda töökoht. 1976.a. aastast rajatud Pärna talu õitsvate pärnade all ja lähedal põllul toimusid Vigala külade päevad. Üritust oli varem reklaamitud Avatud talu külastusena, kus on väga palju vaatamisväärset ja õpetlikku. Päev algas talusildi valmistamisega, kus paljud said kätt proovida tähtede sisselõikamisel. Koit Roosilt valmis kena Pihlaku silt. Seejärel päev jätkus niitmisvõistlusega, ikka selleks, et ei ununeks esivanemate tarkus vikatiga niidutöödel. Kuiv suvi oli heinakõrre üsna puitunuks muutunud, seetõttu tuli vikatit täiendavalt teritada. Pereau kaitses naistest Pille Kasekamp ja meestest hinnati parimaks Jüri Ivanovi heinakaart. Päev jätkus Raili Roosilt pakutud heinasmuutiga, mille komponendid tehti ka huvilistele teatavaks.

Enne päevaalade jätkumist räägiti kohaliku elukorraldusest ja ilmnenud haldusreformi ebakõladest. Teemat arutati Vigala Külade Ümarlaua liikmete ja elanikkonna toetusel. Valitud külavanematest osalesid pooled, seega 6 külavanemat. Päevateemaks kihelkonnakogu moodustamine. Kihelkonnakogu lähtub Maakogu asutava kogu pöördumisest. Asutava kogu dokumendis seisab muuhulgas: valitsejate võõrandumine oma rahvast, külade kokkutulek tõendas öeldut. Maakogu materjale võib igaüks internetist lugeda. Kihelkonnakogu liikmetest Vigalast esitati Jaan Hatto, Reemet Kasekamp ja Hillar Aiaots. Liikmetelt eeldati erakondliku tausta puudumist. Päev jätkus töötubadega, milleks kanuusõit, vibupüssist ja õhupüssist laskmine. Kiiremad kanuul Anneli Ülemaante ja Jüri Ivanov. Täpsem silm ja käsi vibunoole suunamisel Andreas Umalasel. Oli veel võimalik kunsti teha: kalosse ja postkaste kaunistada. Eestvedajaks Astra Põlma. Päeval jõudis veel perenaine pitsat pakkuda. Päev ei olnud ainult võistlemiseks, ikkagi kenaks kohtumiseks. Loomulikult tänati Liina Kikase poolt neid, kes olid seotud päeva korraldamisega ja õpitubade läbiviimisega.

Kokkuvõttena saab öelda kiidu- ja tänusõnu Pärna turismitalu pererahvale külalisi kõrgel ning kaunil Vigala jõekaldal vastuvõtmast. Tänada saab neid, kes seisavad kohaliku külaelu edendamise eest ja kes ei pea paljuks teha koostööd elanikega oma kogukonnas. Toredaid kohtumisi Avatud talude päeval.

Tänuga tehtusse ja vaatega tulevikku Jaan Viska´lt

Pildid päevast. J.Viska