In memoriam

Jaan Viska
6.04.1947 – 23.10.2018

Jaan Muhu ekskursioonil 4.juunil 2017. Foto: A.Ülemaante

 

Vana-Vigala põhikooli pere mälestab kauaaegset koolijuhti aastatel 1990–2003.

Jaan Viska oli kogu oma hinge ja tegudega koolimees. Kivi-Vigala põhikool, Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool, Kaelase kool, Haimre kool, Vana-Vigala põhikool – kõik jäävad Jaani mäletama ja meenutama.

Algkoolist põhikooliks kasvamine, võimla renoveerimine, katlamaja ümberehitamine, mänguväljakute rajamine, rõdu renoveerimine, tumedates toonides värvitud koolimaja sisemiljöö heledaks ja helgeks muutmine, õpilaskodu avamise eeltöö – kõike seda jõudis Jaan Vana-Vigala põhikoolis teha. Mõisakool oli alati tema südames. Kogu hinge ja jõuga arendas ta kooli ning ka pensionipõlves elas kaasa selle arengule ja püsimajäämisele. Mäletame teda kui head kolleegi ja juhti, kes oli vajalikul hetkel nõudlik ja kindla sõnaga, kuid oskas olla ka seltskonna hing – tema räägitud muhedaid naljalugusid on siiani hea meenutada.

Jaani lahutamatu kaaslane kooli, valla ja külade kõikvõimalikel sündmustel ning ettevõtmistel oli tema fotoaparaat. Fotojäädvustusi jagas ta asjaosalistega lahkesti ning tema eestvõtmisel on valminud mitmed Vigalaga seotud kalendrid fotodega Vigala kaunitest paikadest ning inimestest.

Jaan oskas enda ümber ilu näha ja luua. Koos abikaasaga on aastakümnete jooksul loodud kaunis kodu Velise jõe kaldal, kuhu sõpru, töökaaslasi ja külarahvast alati lahkelt külla oodati ja soojalt vastu võeti. Jaan on olnud toetav ja armastav abikaasa ning südamlik, hea ja väärikas eeskuju oma lastele ja lastelastele.

Jaan oli koos abikaasa Lillega väga kultuurilembene. Pea kõikidel Vigala ja Märjamaa kultuurisündmustel olid nad osalised, samuti püüdis Jaan mõjutada kohalikke inimesi rohkem osa võtma kohalikest kultuurisündmustest.

Vängla külavanemana on ta hea seisnud koduküla elanike käekäigu eest. Asendamatu inimene oli ta väljasõitude planeerimisel ja kajastamisel ajakirjanduse veergudel. Tema hästi ettevalmistatud reisidest said osa nii oma küla kui ka terve valla elanikud. Vigala Külade Ümarlaud jääb puudust tundma aktiivsest külavanemast, kes alati andis oma panuse külade päevade läbiviimisele.

Jaan oli ühiskondlikult aktiivne ja Vigala valla volikogu liige aastast 1996. Ta elas alati kaasa valla käekäigule, julges olla kriitiline, osutada probleemidele ja neid ka lahendada. Ei sallinud ebaõiglust, võttis asju väga hinge, vahel ehk liigagi. Vigala vald valis Jaan Viska oma aukodanikuks aastal 2013.

Jäägu Jaani meenutama tema enda öeldud laused nelja aasta taguses Postimehe artiklis: “Minu arvamus on, et austagem ikkagi sadade aastate tarkust elu kujundamisel. Austage, hoolige ja toetage teineteist ühistes ettevõtmistes, olgu selleks pere, kool, ühiskond, sõpruskond. Siis ehk saabuvad mõistlikud lahendused.”

Vana-Vigala Põhikool

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *